Disclaimer

BORN2DRIVE: AUTORIJSCHOOL DEN HAAG

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden. Deze website van Born2drive Rijopleidingen Den Haag dient uitsluitend voor informatiedoeleinden.

Born2drive Rijopleidingen Den Haag spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft ter zake geen garanties.

Born2drive Rijopleidingen Den Haag aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie en of gegevens.

Born2drive Rijopleidingen Den Haag aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en of verantwoordelijkheid, ontstaan uit het bezoeken van deze website dan wel uit het bezoek van deze website kan voortvloeien.

Alle gegevens die via het internet aan Born2drive Rijopleidingen Den Haag worden toegezonden worden eigendom van Born2drive Rijopleidingen Den Haag en zullen door haar vertrouwelijk behandeld worden.

Door toezending van voornoemde gegevens geeft de bezoeker van deze website toestemming tot het gebruik hiervan door Born2drive Rijopleidingen Den Haag.

Alle rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de inhoud van deze website, zijn eigendom van Born2drive Rijopleidingen Den Haag.

Publicatie, in welke vorm dan ook, van de op de website vervatte informatie of gegevens, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen, programmatuur, en grafisch materiaal van welke aard dan ook is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Born2drive Rijopleidingen Den Haag.

© Copyright 2019

Born2drive Rijopleidingen Den Haag

Druk- en zetfouten voorbehouden.

Rijschool Born2Drive uit Den Haag heeft ook een privacybeleid.

Protocol Versie Mei 2020
Veilig blijven lessen in tijden van COVID19 voor de Rijschoolbranche. Dit protocol wordt bijgewerkt zodra er nieuwe richtlijnen zijn.
X