rijschool Den Haag, autorijschool Den Haag, rijexamen Den Haag, rijbewijs slagen

1. Goede voorbereiding: voldoende rijlessen

Om voor je rijbewijs te slagen is het belangrijk, dat je genoeg lessen hebt gehad. Autorijden draait namelijk om ervaringen op te doen met rij situaties op de weg. Dit leer je door simpelweg te doen. Je moet zelf het gevoel hebben, dat je er klaar voor bent. Heb je de volledige controle over het voertuig? Ben je vaardig genoeg en rij je met zelfvertrouwen? Het examen moet een formaliteit zijn en met een goede voorbereiding is het niet iets berg om tegen op te zien. Als je het rijden voldoende beheerst, kun je met een gerust hart een half uur met een examinator rondrijden en laten zien wat je allemaal kan.

2. Plan een rijexamen om 10:00 uur

De ideale tijd om een rijexamen te hebben is om 10:00 uur. Dit is net na de ochtendspits, waardoor de kans groter is dat je slaagt. Tijdens spitsuren is het drukker op de weg en is de kans gemiddeld groter, dat je fouten maakt, omdat er meer verkeer is om rekening mee te houden. Een ander voordeel aan een rijexamen om 10:00 uur is dat je niet de hele dag hoeft te stressen. Ook is 10:00 uur het tijdstip waarop mensen het meest alert zijn. Dus dit is het ideale moment om voor je rijbewijs te slagen.

3. Plan een rijles vlak voor je rijexamen

Na een lekker ontbijt is het tijd voor een rijles. Wij van Born2drive adviseren om vlak voor je rijexamen nog een laatste rijles af te leggen. Op die manier ben je namelijk warmgedraaid. Het slagingspercentage van kandidaten, die voor hun rijexamen een rijles doen, is hoger dan kandidaten die dat niet doen.

4. Relax, wil je voor je rijbewijs slagen

Veel mensen zien zo erg tegen een rijexamen op dat het ze in de weg zit. Wees niet bang voor de rij-examinator, hij is namelijk er niet op uit om je te laten zakken. Jij maakt gewoon een autorit om te laten zien wat je de afgelopen maanden geleerd hebt en dat je veilig in het verkeer kan meedraaien. Neem jezelf voor om te rijden zoals je dat tijdens de lessen ook doet.

5. Bijzondere verrichtingen

Vooral fileparkeren is een gevreesde bijzondere verrichting. Maak je echter niet te druk om deze bijzondere verrichtingen. Ze hoeven niet foutloos te zijn! Het allerbelangrijkste is, dat jij je aan de verkeersregels houdt en dat je goed blijft rondkijken. Als je bij het inparkeren een keertje meer moet steken is dit geen probleem. Zorg, dat jij geen gevaar voor andere weggebruikers vormt. Bij de omkeeropdracht hoef je niet meteen om te keren als je de opdracht krijgt van de rij-examinator. Rijd gerust nog een klein eindje door zodat je het op de voor jouw gewenste en veilige manier kunt doen. Het is belangrijk, dat je de opdracht uitvoert. Wanneer je op een smal weggetje of een eenrichtingsweg rijdt hoef je dus niet meteen om te keren. Rijd een eindje verder tot je bij een pleintje komt of een kruising zodat je makkelijk kunt keren. Dit moet natuurlijk niet te lang duren, wacht niet minutenlang.

6. Wees immuun voor tips van anderen

Luister niet naar de tips en fabels, die andere mensen je vertellen. Hiervan kun je in de war raken en je gaat misschien anders rijden dan je gewend bent. Meest gehoorde is, dat je de rij-examinator duidelijk moet laten zien, dat je goed kijkt. De rij-examinator ziet dit ook wel, als je dit op een normale manier doet. Te uitgebreid achterom kijken is zelfs gevaarlijk. Rijd niet sneller of langzamer dan je normaal doet.

7. Probeer niet te perfect te rijden

Niemand kan foutloos rijden, zelfs je rijinstructeur en je rij-examinator niet. Wanneer je een klein foutje maakt, moet je niet meteen in paniek raken en er van uit gaan, dat je waarschijnlijk gezakt bent. Het gaat niet om de fout, maar de manier waarop je het oplost. Heb je het inzicht om het goed op te lossen zonder het andere verkeer te hinderen of in gevaar te brengen? ga er niet vanuit, dat je een foutloze rit rijdt. Je legt de lat voor jezelf te hoog. Zo is het niet erg, wanneer je motor uitvalt, wanneer je weg wilt rijden. Blijft rustig en los de situatie veilig op. Kijk goed om je heen, start de motor weer en rijd op een veilige manier weer weg. Probeer nadat je een fout gemaakt hebt de fout weer te vergeten en je te concentreren op de rest van de examen rit. Het is gebeurd en je kunt het niet meer veranderen. Maar je hebt daarna nog voldoende de tijd om te laten zien, wat je waard bent. De beoordeling door de rij examinator gaat over de structuur van de hele rit. In slechts een klein deel van de gevallen zakt een examenkandidaat door een enkel incident.

8. Rij zelfverzekerd en besluitvaardig

Sta achter je beslissingen en durf te rijden. Geloof in jezelf! Ook al ben je niet altijd zelfverzekerd; het is de kunst om over te komen of je dit wel bent. Kom niet twijfelachtig over bij andere bestuurders. Juist dan gaat het vaak fout. Als je voorrang hebt, neem die dan en aarzel niet te lang. De andere deelnemers aan het verkeer kunnen de voorrang van je nemen of er zullen ergernissen ontstaan. Toon initiatief in het verkeer en laat je rij-examinator zien dat je actief en veilig deelneemt aan het verkeer. Wanneer je onzeker overkomt zal dit invloed hebben op je geloofwaardigheid als een bekwame chauffeur. Het belangrijkste is, dat iemand zich veilig voelt bij jou in de auto.

9. Snelheid

Hecht hier niet te veel waarde aan. Het maakt de rij-examinator niet uit of jij 53 km of 49 km rijdt. Het belangrijkste is, dat jij je snelheid aanpast bij de situatie en veilig rijdt. Zo kan de situatie van je vragen, dat je even wat langzamer moet rijden dan de toegestane snelheid. Bijvoorbeeld een vrachtwagen is net aan het laden en lossen. Wanneer het mogelijk is, rijd je weer zo vlot mogelijk door. Een goede doorstroming van het verkeer is een belangrijk beoordelingspunt.

10. Voor het rij-examen

Ga niet te laat naar bed en slaap niet te lang uit. En overweeg de volgende acties:

Probeer te ontspannen

Eet en drink iets voor je rijexamen. Niet teveel drinken.

Neem geen versuffende medicijnen tegen de zenuwen

11. Laat je rijinstructeur meerijden

Laat je rijinstructeur meerijden bij het rijexamen. Hij weet dan welke fouten je gemaakt hebt bij het rijexamen, mocht je zakken. Hij kan je dan beter helpen bij het voorbereiden op het volgende rijexamen om deze punten te verbeteren en wel voor je rijbewijs te slagen.

12. Vergeet je fouten niet

Wanneer een rij-examinator twijfelt over jou, dan kan het zijn, dat je bij terugkomst een vraag wordt gesteld over een bepaalde verkeerssituatie. Het gaat dan om twijfelgevallen, bijvoorbeeld, dat je doorreed op een kruispunt, maar dat er op dat moment net iemand van rechts aan kwam rijden. De rij-examinator kan dan mogelijk iets vragen zoals bijvoorbeeld “Zag je bij het laatste kruispunt nog iets bijzonders?” Als je dan antwoordt, dat je de auto van rechts zeker zag, maar dat er nog tijd genoeg was om voor hem langs te rijden, dan verdien je jouw rijbewijs omdat je verkeersinzicht hebt getoond. De rij-examinator vindt het belangrijk, dat je de auto hebt gezien. Onthoud daarom de fouten of bepaalde weg situaties, zodat je ze later kunt bespreken.

Een aantal belangrijke rijvaardigheid tips

1. KIJKGEDRAG

 • Blijf voortdurend je blik veranderen zodat je een totaaloverzicht hebt van de situatie om je heen.
 • Neem de tijd om goed in je spiegels te kijken zowel je binnenspiegel als je buitenspiegel en herhaal het kijken.
 • Controleer de omgeving/verkeerssituatie voordat je aan een bepaalde manoeuvre begint.
 • Overdrijf niet, als je goed waarneemt dan ziet de rij-examinator dat.
2. PLAATS OP DE WEG

Durf de ruimte die je hebt te gebruiken. De plaats op de weg hangt van meerdere factoren af. De regels uit je theorieboek zijn een leidraad, maar niet altijd heilig. Alle omstandigheden samen bepalen je keuze.

 • Neem voldoende ruimte bij het passeren van stilstaande objecten zoals auto’s op jouw rijbaan en bewegende verkeersdeelnemers. Ook als dat betekent, dat je daarvoor (deels) op de andere weghelft moet komen. Zolang je je tegenliggers maar niet hindert. Probeer niet koste wat kost binnen de lijnen te blijven als dat de veiligheid in gevaar brengt.
 • Waar mogelijk sorteer je duidelijk voor.
 • Probeer bochten netjes op je eigen weghelft te nemen.
 • Bij tegenliggers op smalle wegen is behalve je positie ook de snelheid erg belangrijk. Ga zo nodig bij het tegemoet komen van ander verkeer wat langzamer rijden als het erg smal is.

3. SNELHEID

Altijd aanpassen aan de omstandigheden. Dit is de hoofdregel voor het slagen van je rijbewijs:

in principe rijdt je de maximaal toegestane snelheid zolang dat ook veilig kan. Dat betekent vlot met het verkeer meerijden, maar snelheid omlaag zodra de situatie erom vraagt.

 • Rij vlot met het verkeer mee en pas je snelheid op tijd aan de omstandigheden aan. De veiligheid heeft altijd voorrang. Zo kan het voorkomen, dat je bijvoorbeeld een inhaalactie het veiligst uitvoert, als je even iets harder dan toegestaan rijdt.
 • Kijk ook door de bocht en pas op tijd je snelheid aan.

4. INHALEN OF NIET INHALEN

 • Hou voldoende afstand bij het inhalen.
 • Een inhaalmanoeuvre moet vlot uitgevoerd worden. Durf dus snelheid te maken om dit na te leven. Ook als dat betekent, dat je tijdelijk iets harder rijdt dan de toegestane snelheid.
 • Durf keuzes te maken, die de vlotheid ten goede komen. Rij je achter een vrachtwagen, gebruik dan de ruimtes, met name op wegen met meer rijstroken, om er voorbij te gaan. De rij-examinator houdt er rekening mee.
 • Kijk ver vooruit en begin op tijd met waarnemen.

5. BESLUITVAARDIGHEID, ZEKER ZIJN VAN JE ZAAK

Feit is, dat een bepaalde mate van besluitvaardigheid essentieel is om te kunnen slagen voor je rijexamen. Besluitvaardigheid krijg je alleen, als je voldoende beheersing over de auto hebt. Je moet vertrouwen in jezelf hebben, dat je de auto onder alle omstandigheden de baas bent. Leer goed in te schatten wat de afstanden en snelheden van het ander verkeer zijn. Alleen dan kun je juiste beslissingen nemen. Voldoende tijd nemen voor het waarnemen alvorens te beslissen. Dus voldoende rijlessen nemen om bovenstaande in de praktijk te oefenen.

Rijbewijs slagen tips CBR

Het CBR heeft ook de nodige tips op een rij gezet, zodat je weet wat er nodig is om te slagen voor je rijbewijs.

Herexamen auto

Mocht je na al deze rijexamen tips toch nog niet slagen voor je rijbewijs. Born2drive bied je een gratis herexamen aan. Wil je ook slagen voor je rijbewijs neem dan contact op met autorijschool Born2drive in Den Haag via 06-53306099. Klik hier als je wilt weten wat een rijexamen precies kost.

Meer lezen over rijlessen en een eerste rijles

Hoe werkt een eerste rijles in Den Haag?
Hoe kies ik een goede rijschool in Den Haag?