DE CBR rijtest

CBR rijtest, rijtest CBR, rijschool Den Haag

CBR Rijtest

De CBR rijtest is belangrijk om het verkeer in Nederland veiliger te maken. Als u op basis van een Geneeskundig verslag door het exameninstituut CBR bent uitgenodigd om een rijtest af te leggen, bent u bij Born2drive Rijopleidingen aan het juiste adres. Voor de rijtest moet u beschikken over een goedgekeurde lesauto. U kunt bij ons terecht om een datum voor deze rijtest bij het CBR te reserveren. Hierdoor bent u ervan verzekerd, dat u tijdens deze CBR rijtest een goedgekeurde en verzekerde lesauto tot uw beschikking heeft.

Rijtest CBR

Wij adviseren u om van tevoren een opfris les te reserveren, zodat u kunt wennen aan de lesauto waar u mee gaat rijden tijdens de rijtest. Daarnaast kunnen wij u laten zien, wat ervan u verwacht wordt tijdens deze rijtest. Aan het einde spreken wij de rijles door en evalueren wij met u de afgenomen opfris les. Indien gewenst ontvangt u een vrijblijvend advies.

Maar wat is dan nu eigenlijk een rijtest?

Met een rijtest beoordeelt het CBR of u op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer kunt deelnemen. Daarnaast kijken zij of u een auto goed kunt bedienen en besturen. Lukt dit niet? Dan zal een deskundige van het CBR samen met u onderzoeken of uw beperking gecompenseerd kan worden door middel van een training (rijlessen). Er wordt ook onderzocht of door technische aanpassingen aan uw voertuig en of door een orthopedisch hulpmiddel toch op een veilige manier aan het verkeer kunt deelnemen. Een rijtest is niet hetzelfde als een praktijkexamen.

Gezondheidsverklaring

Een arts van het CBR bekijkt op basis van uw Gezondheidsverklaring en het rapport van de medisch specialist of een rijtest inderdaad nodig is. Is dat het geval? Dan krijgt u hiervoor een uitnodiging toegestuurd. In de uitnodiging staat of u de test kunt doen in uw eigen voertuig of in een les voertuig. De rijtest van het CBR is niet vrijblijvend. Zonder deze rijtest kan het CBR niet beslissen of u het rijexamen mag doen en of u uw rijbewijs kunt verlengen.

Wie neemt de rijtest dan af?

De rijtest wordt afgenomen door een deskundige van het CBR. Deze deskundige is er in gespecialiseerd om te beoordelen of u ondanks een beperking toch nog in staat bent om veilig te kunnen rijden.

Wat kunt u van de rijtest verwachten?

Voor de rijtest begint, maakt u kennis met de deskundige van het CBR. Alles wordt u uitgelegd en en met u doorgesproken. Daarna gaat we samen de weg op voor de rijtest. Tijdens de rijtest kijkt de deskundige of uw (medische) situatie geen probleem vormt om veilig te kunnen rijden. Na afloop van de rijtest hoort u direct van de deskundige hoe het is gegaan. Soms is hierna nog een vervolgonderzoek nodig, een training en of een aanpassing aan het voertuig. De rijtest deskundige geeft de uitkomst door aan de arts van het CBR. Die neemt het besluit over uw rijgeschiktheid. Dit besluit ontvangt u schriftelijk van het CBR.

Auto aanpassingen

Meestal mag u (blijven) rijden. Maar soms moet u ook bepaalde maatregelen nemen om te mogen blijven rijden. Denk hier bijvoorbeeld aan het dragen van een bril of dat u uw voertuig moet laten aanpassen. De deskundige van het CBR stelt hierbij vast welke aanpassingen specifiek voor u noodzakelijk zijn. Wacht altijd op de beslissing van het CBR over uw rijgeschiktheid, voordat u voertuig laat aanpassen. Het kan ook blijken uit de rijtest, dat het niet verantwoord is om te rijden. In dat geval kunt u helaas geen rijexamen meer doen en ook geen nieuw rijbewijs meer aanvragen.

Waar letten we op tijdens uw rijtest?

Een rijtest is altijd maatwerk, specifiek aangepast aan uw situatie. Afhankelijk daarvan ligt de nadruk in de rijtest op ‘zien’, ‘denken’ of ‘doen’. En soms op een combinatie hiervan.

Een rijtest met de nadruk op het “zien”

Als u autorijdt, is het erg belangrijk, dat u goed kunt zien. U moet goed zicht hebben op, waar u rijdt en kunnen reageren op andere weggebruikers en eventueel mogelijk gevaar.

Wanneer nodigen we u uit voor een rijtest?

Wilt u een rijbewijs halen of verlengen voor de auto-, motor- of het T-rijbewijs? Dan wordt u uitgenodigd in verband met ‘zien’. In de volgende situaties dient u een rijtest te doen:

 • Een normaal gezichtsveld: met twee ogen is ongeveer 180 graden, met één oog is dat ongeveer 150 graden. Om te mogen rijden moet uw gezichtsveld horizontaal 120 graden en verticaal 40 graden zijn. Als uw gezichtsveld kleiner is, mag u alleen rijden na een positieve rijtest bij het CBR en een positief advies van een uw oogarts.
 • U ziet minder scherp: een goede gezichtsscherpte is nodig om bijvoorbeeld verkeersborden op tijd te lezen. Hoe hoger uw gezichtsscherpte, hoe beter u op afstand ziet. Een normale gezichtsscherpte ligt tussen de 0,8 en 1,5. Als uw gezichtsscherpte tussen 0,4 en 0,5 ligt, nodigen we u uit voor een rijtest. Is uw gezichtsscherpte lager dan 0,4? Dan kunt u soms via Visio leren autorijden met een bioptische telescoop. Een bioptische telescoop is een kleine telescoop, die op een brillenglas geplaatst wordt voor een beter zicht op afstand.
 • U heeft een kleiner of beschadigd gezichtsveld: als u een kleiner gezichtsveld heeft, merkt u minder snel dingen op waar u niet gericht naar kijkt. Bijvoorbeeld als er iets onverwachts gebeurt in uw ooghoek. 

Vrachtauto- en of bus rijbewijs: 

De eisen voor het halen of verlengen van een vrachtauto- of bus rijbewijs zijn zelfs nog strenger. Hiervoor moet u twee voldoende functionerende ogen hebben. Er is slechts één uitzondering om toch nog rijgeschikt verklaard te kunnen worden. Heeft u een vrachtauto- of bus rijbewijs, bent u beroepschauffeur en ziet u zeer slecht met één oog? Heeft uw ene oog een gezichtsscherpte van 0,8 of hoger (normaal) en het andere oog een gezichtsscherpte van minder dan 0,1 (zeer slecht)? Dan kunt u na een aanpassingsperiode van 3 maanden weer geschikt worden verklaard voor een vrachtauto- of bus rijbewijs. Daarvoor is een positief advies van de oogarts nodig, een verklaring van uw werkgever en een positieve rijtest. Uw rijbewijs is dan geldig voor beperkt gebied, maximaal voor heel Nederland.

Waar let de specialist op tijdens de CBR rijtest met nadruk op “Zien”?

 • Positie kiezen op de weg:
  U wordt getoetst of u op de juiste plek op de weg rijdt en blijft rijden en of u daarbij goed rekening houdt met het overige verkeer, obstakels en de inrichting van de weg.
 • Besluiten nemen:
  U wordt getoetst of u uw beslissingen weloverwogen neemt. En of u daarmee het andere verkeer niet hindert of in gevaar brengt.
 • Aandacht verdelen:
  U wordt getoetst of u uw aandacht goed kunt verdelen tussen de bediening en de besturing van het voertuig en het verkeer om u heen. Dit wordt ook getest tijdens ingewikkelde verkeerssituaties.
 • Waarnemen (bij minder scherp zien):
  U wordt getoetst of u zich in alle omstandigheden op tijd kunt oriënteren. Zonder gevaarlijke situaties te veroorzaken of anderen te hinderen.
 • Waarnemen (bij een kleiner of beschadigd gezichtsveld)
  U wordt getoetst of u uw kijktechniek aanpast om uw kleinere of beschadigde gezichtsveld te compenseren.

Een rijtest met de nadruk op het “denken”

Autorijden draait vaak om het snel nemen van een juiste beslissing op het juiste moment. Dit is een kwestie van timing. Hier gaat een ingewikkeld denkproces aan vooraf. Sommige aandoeningen of beperkingen maken dit moeilijker. Bijvoorbeeld een aandoening waardoor uw geheugen minder goed is, waardoor u informatie minder goed verwerkt of waardoor u zich minder goed kunt concentreren.

Wanneer wordt u uitgenodigd voor een rijtest?

Bijvoorbeeld in de volgende situaties kunnen we u uitnodigen voor een CBR rijtest:

 • Verminderd geheugen
 • Trager reageren of het trager verwerken van informatie
 • Moeite met inschatten van verkeerssituaties
 • Aandacht problematiek
 • Dementie
 • ADD
 • ADHD
 • ASS (Autisme Spectrum Stoornis)
 • Hersenletsel
 • Neurologische aandoeningen

Waar wordt dan opgelet tijdens de rijtest?

Als u ADHD, ADD of autisme (ASS) heeft, ligt de nadruk bij de rijtest op ’denken’ tijdens het autorijden. De deskundige let op de volgende punten:

 • ADHD: ADHD is de afkorting van de Engelse term Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Dit betekent in het Nederlands: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. 
  U wordt getoetst op aandacht blijven houden, gerichte aandacht, aandacht verdelen en besluitvorming.
 • ADD: ADD is een afkorting van het Engelse Attention Deficit Disorder. In het Nederlands vertaal je dit als Aandachtstekortstoornis. U wordt getoetst  op aandacht blijven houden, gerichte aandacht, aandacht verdelen en besluitvorming.
 • ASS: Een autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis waarbij de informatieverwerking in de hersenen verstoord is. U wordt getoetst op het automatisch uitvoeren van handelingen, aandacht verdelen en voorspellen van gedrag van andere weggebruikers.
 • Volgehouden aandacht
  U wordt getoetst  of u geconcentreerd kunt blijven tijdens de hele rijtest.
 • Selectieve aandacht
  U wordt getoetst  of u belangrijke en minder belangrijke zaken goed uit elkaar kunt houden.
 • Verdeelde aandacht
  U wordt getoetst of u uw aandacht goed kunt verdelen tussen de bediening en de besturing van het voertuig en het verkeer om u heen. Ook in ingewikkelde verkeerssituaties.
 • Besluitvorming
  U wordt getoetst  of u weloverwogen uw beslissingen neemt. En of u daarmee het andere verkeer niet hindert of in gevaar brengt.
 • Automatisch uitvoeren van handelingen
  U wordt getoetst  of u handelingen om de auto te bedienen en besturen automatisch kunt uitvoeren, zodat u uw aandacht bij de weg en het verkeer kunt houden.
 • Voorspellen van gedrag van andere weggebruikers
  U wordt getoetst  of u het gedrag van andere weggebruikers goed inschat. En of u uw eigen rijgedrag hier goed op afstemt.

In de overige situaties toetsen we op alle hieronder genoemde punten:

 • Oriëntatie: U wordt getoetst  of u verschillende verkeerssituaties herkent en daarin veilig weet te handelen.
 • Executieve vaardigheden: U wordt getoetst  of u de auto op juiste wijze kunt bedienen en besturen en of u verkeersregels en -tekens kunt toepassen.
 • Gevaarherkenning: U wordt getoetst  of u gevaarlijke situaties herkent. En of u als dit nodig is, zo kunt handelen dat gevaar wordt vermeden.

Rijtest met de nadruk op het “doen”

Heeft u een lichamelijke beperking waardoor u uw voertuig niet goed kunt bedienen of besturen? Vaak is het dan toch mogelijk om veilig en verantwoord aan het verkeer deel te nemen. Bijvoorbeeld door aanpassingen aan uw voertuig of door andere hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld een prothese.

Wanneer wordt u uitgenodigd voor een CBR rijtest?

We nodigen u uit voor een rijtest en U wordt getoetst als u een lichamelijke beperking heeft die het besturen van een auto of ander voertuig moeilijker maakt. Vaak ontstaan beperkingen door letsel, slijtage, problemen rond de geboorte, reumatische of neurologische aandoeningen. Hierdoor kan het zijn, dat u een been of arm mist of deze niet goed kunt gebruiken. Of dat u uw lichaam of nek niet goed kunt draaien.

Waar letten we op tijdens uw rijtest?

In het algemeen:

 • Zitpositie: U wordt getoetst of u stevig en stabiel in de stoel zit tijdens het rijden. En tijdens het nemen van bochten, gas geven en remmen. Er wordt gekeken of u uw omgeving goed blijft waarnemen en of u uw voertuig veilig kunt besturen.
 • Veiligheidsgordel: U wordt getoetst of u de veiligheidsgordel zelfstandig kunt omdoen en afdoen. En of de gordel u voldoende beschermt.

Als u uw armen niet (of niet goed) kunt gebruiken

 • Sturen: U wordt getoetst of u het stuur met beide handen, of bij aanpassing met één hand, kunt vasthouden en volledig naar links en rechts kunt draaien. We kijken ook of u dit snel genoeg kunt om in te spelen op wat er om u heen gebeurt.
 • Vloeiend sturen: U wordt getoetst of u het voertuig vloeiend bestuurt door middel van de doorgeefmethode. We kijken of uw stuurgedrag goed is afgestemd op uw omgeving. Ook kijken we of u het voertuig tijdens het optrekken en gas geven op de juiste plek op de weg stuurt en houdt. Zowel op rechte stukken als in bochten.
 • Krachtig sturen: U wordt getoetst aan de hand van de overpakmethode of u voldoende kracht heeft in uw armen en handen om goed te kunnen sturen. Dit wordt gemeten in ‘Newton’. Voor het besturen van een (bestel)auto moet u tenminste 200 Newton kracht kunnen zetten op het stuur. Voor een vrachtauto of bus is dit tenminste 250 Newton.
 • Bedienen van schakelaars en of parkeerrem: U wordt getoetst of u tijdens het rijden de schakelaars goed kunt bedienen, terwijl u het voertuig veilig en verantwoord blijft besturen. Het gaat hierbij om tenminste de volgende schakelaars: 
  • De verlichting van het voertuig
  • De richtingaanwijzers
  • De ruitenwissers en of ruitensproeiers
  • De claxon (toeter)
  • De parkeerrem
 • Het schakelen: U wordt getoetst of u op en terug kunt schakelen naar een hogere en of een lagere versnelling, terwijl u het stuur blijft vasthouden met tenminste één hand. We kijken daarbij ook of u tijdens dit schakelen het voertuig veilig en verantwoord blijft besturen zonder daarbij het overig verkeer te hinderen of in gevaar te brengen

U wordt getoetst of u uw benen niet (of niet goed) kunt gebruiken.

 • Het gaspedaal bedienen: U wordt getoetst  of u uw rechtervoet op het gaspedaal kunt zetten. En of u daarbij met uw hak op de vloer steunt, zodat u het gaspedaal met uw voet kunt indrukken en loslaten.
 • Gedoseerd gas geven: U wordt getoetst of u de volledige controle heeft over het gaspedaal. Zodat u op de juiste momenten gas geeft en gas terugneemt. En of u het overige verkeer niet hindert en u geen gevaar bent voor andere weggebruikers.
 • Wisselen tussen gas- en of rempedaal: U wordt getoetst  of u uw rechtervoet van het gaspedaal op het rempedaal kunt zetten. En of u daarna het rempedaal kunt indrukken en loslaten.
 • Het rempedaal bedienen: U wordt getoetst  of u in een vloeiende beweging uw voet midden op het rempedaal kunt zetten, zonder naar uw rechterbeen te kijken. En of u het rempedaal volledig kunt indrukken en weer loslaten.
 • Het krachtig remmen: U wordt getoetst  of u met zoveel kracht kunt remmen, dat het voertuig stil komt te staan. Deze kracht wordt gemeten in ‘Newton’. De kracht waarmee u het rempedaal moet kunnen intrappen, is tenminste 500 Newton. Bij een bestelauto, vrachtauto of bus is dit 700 Newton.
 • Het gedoseerd remmen: U wordt getoetst  of u de volledige controle heeft over het rempedaal. Zodat u op de juiste momenten remt en de rem loslaat. En u daarbij het overige verkeer niet hindert en u geen gevaar bent voor andere weggebruikers.
 • De koppeling bedienen: U wordt getoetst  of u uw voet in een vloeiende beweging midden op het koppelingspedaal kunt zetten, zonder naar uw linkerbeen te kijken. En of u het koppelingspedaal volledig kunt indrukken en daarna rustig weer kunt loslaten.
 • Gedoseerd kunnen koppelen: U wordt getoetst  of u volledige controle heeft over het koppelingspedaal. En of u tijdens het koppelen de auto veilig en verantwoord blijft besturen. Zodat u het overige verkeer niet hindert en of andere weggebruikers in gevaar brengt.

Als u uw lichaam en nek niet goed kunt draaien

 • Om u heen kijken
  U wordt getoetst of u met hulp van de spiegels de hele omgeving rond het voertuig kunt zien. Dus voor, achter en naast de auto. We kijken ook of u uw nek en lichaam snel genoeg kunt draaien, zodat u uw blik snel kunt verplaatsen als dat nodig is. We letten op of uw voertuig niet slingert tijdens het kijken. En dat u het overige verkeer niet hindert en of andere weggebruikers in gevaar brengt.

Wat zijn de Kosten van een rijtest?

Bij het CBR betaalt u geen kosten voor de rijtest bij het CBR. Het les voertuig, wat u zelf moet huren, alsmede de administratie kosten CBR moet u wel betalen.

Andere blogs van born2drive