Veilig blijven lessen tijdens COVID19 bij born2drive

1. Doel van dit protocol:

Het doel van dit protocol is om veilig door te werken ten tijde van de COVID19-crisis, met het oog op bescherming van de gezondheid van de medewerkers, ondernemers, klanten, leerlingen, leveranciers en overige betrokkenen, en ter voorkoming van verspreiding van het virus. De voorgeschreven richtlijnen van het RIVM dienen hierbij als uitgangspunt. Bij wijziging van de inzichten op het gebied van COVID19 zal dit document worden geactualiseerd. Ten minste één keer per maand, of vaker als de actualiteit dat vraagt, bespreken partijen het protocol op basis van ervaring, het uitwisselen van best practices of nieuwe RIVM-adviezen. Updates worden zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Protocollen zijn nodig om de algemene regels van het RIVM te vertalen naar de realiteit van de openbare ruimte, de werkvloer, het sportveld of de school. Dit algemene protocol voor de Rijscholen is in samenwerking tot stand gekomen door de brancheverenigingen (BOVAG, FAM, LBKR, VRB), ANWB Rijopleidingen, KNMV, IBKI en CBR met als doel één gezamenlijk protocol dat werkbaar is voor leerlingen, medewerkers en ondernemers binnen de rijschoolbranche.

2. Opzet van dit protocol

Het protocol gaat uit van de meest actuele richtlijnen van het RIVM. Het protocol is gebaseerd op de bio-arbeidshygiënische strategie, de zogenaamde bronaanpak. Het protocol is gebaseerd op beoordelingskader Ministerie EZK. De inhoud van dit protocol is bestemd voor instructeurs, medewerkers, en leerlingen van Born2drive Rijopleidingen. In dit protocol wordt nog geen rekening gehouden met de nog te ontvangen rapporten van TNO en RDW inzake het al dan niet voorzien van folie of andere vorm van afscherming tussen leerling en instructeur in de vrachtwagen en personenwagen, alsmede uitspraken over het al
dan niet gebruiken van de airco/ luchtventilatie. Een eerdere versie van dit protocol over al dan niet ventileren of gebruik van airco zijn geschrapt, hangende de onderzoeken van TNO/ RIVM en RDW.

3. Algemeen verspreiding van het virus:

Het virus verspreidt zich via druppeltjes in de lucht. De druppeltjes komen uit neus, keel en mond. Bij hoesten, kuchen, niezen, spreken, etc. kunnen de druppeltjes vrijkomen waarin het virus zit. Overdracht van het virus van persoon op persoon vindt plaats als iemand aan deze druppeltjes wordt blootgesteld.

4. De basismaatregelen om verspreiding van druppeltjes te voorkomen zijn:

Afstand houden van tenminste 1,5 m tot andere personen. Thuisblijven bij klachten (griep, hoesten, kortademigheid, koorts). De vrijgekomen druppeltjes met virus kunnen op handen terechtkomen. De handen hebben contact met allerlei voorwerpen en materialen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.). Overdracht van het virus van persoon op persoon vindt plaats als iemand anders ook contact heeft met het besmette materiaal en
vervolgens contact heeft met ogen, neus of mond waardoor het virus in het lichaam kan komen. Het virus kan enkele uren tot dagen blijven leven, dus goede hygiëne en bescherming is van groot belang.

5. De basismaatregelen om verspreiding via contact te voorkomen zijn:

Verspreiding van druppeltjes met virus voorkomen door in de elleboog te hoesten, kuchen en niezen.
Tenminste 6 keer per (werk)dag handen wassen met water en zeep volgens de voorschriften. In ieder geval moeten de handen worden gewassen voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken, na het snuiten van de neus. Geregeld reinigen (met water en zeep en daarna met desinfectiemiddel) van middelen/voorwerpen die door meerdere personen worden vastgepakt of aangeraakt.

6. Maatregelen:

Omdat het COVID19-virus besmettelijk is, moet de rijschool maatregelen nemen die de veiligheid van de instructeurs, medewerkers, examinatoren en leerlingen vooropstellen. Wij nemen organisatorische maatregelen binnen het bedrijf. H.J.Y. Groen is de coördinator die continu aandacht heeft voor de risico’s van COVID19 en een veilige werkwijze handhaaft. We lessen zoveel mogelijk op afspraak. We vermijden onderling contact en zorgen dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden door dosering, routering en markering van afstanden.

7 Hygiëne- en gedragsregels binnen het bedrijf:

Maximaal aantal bezoekers is drie dat de bedrijfsruimte mag betreden. Dit maximum is beperkt indien de omgeving niet in staat is voldoende bezoekers op te vangen met inachtneming van de RIVM-richtlijnen.
Voor maximale hygiëne: alle contactoppervlakten worden geregeld (dagelijks of telkens na gebruik) gedesinfecteerd, zoals pinautomaat, balie, deurknoppen, koffiemachine, leuningen, prullenbakken, gereedschap, sleutels, toilet, bedieningsmiddelen voertuigen, etc. volgens de richtlijnen vanuit het RIVM.
Medewerkers moeten minstens 1x per uur, voor en na het helpen van een leerling, hun handen wassen en oppervlaktes minstens 1x per uur of voor iedere nieuwe gebruiker gedesinfecteerd worden. Tenminste 6 keer per (werk)dag handen wassen met water en zeep volgens de voorschriften. In ieder geval moeten de handen worden gewassen voor het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken, na het snuiten van de neus. Medewerkers volgen een uitgebreide instructie over de uitvoering van het protocol in het bedrijf voordat zij hun werk hervatten. Klanten/bezoekers worden aangesproken aanspreken op overtreding van deze regels.
Samen lessen met meer dan twee personen is niet toegestaan, tenzij tenminste 1,5 meter onderlinge afstand aangehouden kan worden. Indien mogelijk, Neem telkens op dezelfde plek plaats. Wij zorgen voor optimale hygiëne door de bedieningsmiddelen extra te reinigen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) en regelmatig te desinfecteren.

8. Maatregelen leerlingen:

Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: verkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, koorts (vanaf 38 °C). Je kunt pas weer naar buiten wanneer je 24 uur geen klachten meer hebt. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf 38 °C) en/of benauwdheidsklachten. Als iedereen gedurende 24 uur geen klachten heeft, mag je weer naar buiten. Voorafgaand aan de les wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Vóór de werkdag moeten studenten de volgende controlevragen hebben: Voordat de lessen aan de student worden gegeven, moeten de volgende vijf controlevragen worden gesteld: De instructeur stelt je de volgende vijf vragen over je gezondheid en bepaalt of het examen kan doorgaan:

 1. Heeft u de afgelopen 24 uur een van de volgende klachten gehad: hoesten, verkoudheid, koorts van 380C of meer, kortademigheid
 2. Heeft u momenteel een huisgenoot of familielid met koorts en/ of kortademigheid?
 3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is het de afgelopen 7 dagen (in een laboratorium) gediagnosticeerd?
 4. Heeft u een huisgenoot/ familielid met het nieuwe coronavirus en heeft u de afgelopen 14 dagen contact met hem/ haar gehad terwijl hij/ zij nog klachten had?
 5. Bent u geïsoleerd omdat u rechtstreeks contact heeft gehad met iemand met corona?

De instructeur moet de student vóór elke les dezelfde vragen stellen.
Worden hier alle vragen met ‘nee’ beantwoord, dan pas kan de les starten.

11. Theorielessen en andere trainingen:

Theorielessen, en bij- en nascholingscursussen kunnen worden toegestaan op voorwaarde dat er een minimale afstand van 1,5 meter is tussen alle leerlingen. Mogelijk moet dan het aantal leerlingen per les worden verlaagd. Voorafgaand en na de training worden aangeraakte oppervlakken door een medewerker van de rijschool gedesinfecteerd.

12. Personenauto (rijbewijs B(E) en Taxi):

In het lesvoertuig mogen maximaal twee mensen zitten – de leerling en de rijinstructeur. Contact met andere leerlingen moet te allen tijde worden voorkomen. Aanbevolen wordt om lessen te starten vanaf een afgesproken ontmoetingspunt. Tussen twee lessen met twee leerlingen moet er altijd een pauze zijn van minimaal tien minuten, om het voertuig goed te ventileren en te desinfecteren door de instructeur.
Bedieningsmiddelen (deurhendels, stuur, versnellingspook, handrem, spiegels, hoofdsteun, sluiting veiligheidsgordel, stoelknoppen, touchscreen, etc.) worden door de instructeur na elke leerling gedesinfecteerd, Leerlingen moeten een eenvoudig soort mondkapje dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorg dragen voor deze beschermingsmaterialen. Vermijd fysiek contact, houd onderling tenminste 1,5 m afstand buiten de auto. Na de les de auto verlaten en buiten de auto aanvullende instructies geven, afspraken maken. Instructies en maatregelen worden ook in het les voertuig zichtbaar aangeven.
Instructies en maatregelen worden voorafgaand aan de les met de leerling nogmaals doorgenomen.
Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd.

13. Maatregelen rijinstructeurs:

De instructeur is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de les wordt vastgesteld dat zowel leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voordat de lessen aan de student worden gegeven, moeten de volgende vijf controlevragen worden gesteld: De instructeur stelt je de volgende vijf vragen over je gezondheid en bepaalt of de les kan doorgaan:

 1. Heeft u de afgelopen 24 uur een van de volgende klachten gehad: hoesten, verkoudheid, koorts van 380C of meer, kortademigheid?
 2. Heeft u momenteel een huisgenoot of familielid met koorts en / of kortademigheid?
 3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is het de afgelopen 7 dagen (in een laboratorium) gediagnosticeerd?
 4. Heeft u een huisgenoot / familielid met het nieuwe coronavirus en heeft u de afgelopen 14 dagen contact met hem / haar gehad terwijl hij / zij nog klachten had?
 5. Bent u geïsoleerd omdat u rechtstreeks contact heeft gehad met iemand met corona?

De instructeur moet de student vóór elke les dezelfde vragen stellen. Worden hier alle vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten. Leerlingen moeten een eenvoudig soort mondkapjes dragen en handschoenen. Schud geen handen. Dit protocol wordt bijgewerkt als er nieuwe richtlijnen zijn.

Kijk voor actuele informatie over het COVID19-virus en maatregelen op www.rivm.nl.
Informatie over werkwijze i.v.m. COVID19 voor leerlingen worden zichtbaar gemaakt in de lesvoertuigen.

14. Examen bij het CBR:

Houd je aan de regels die bij het CBR gelden ten aanzien van het hygiëne protocol (thuis blijven bij ziekteverschijnselen, handen desinfecteren e.d.) De examenkandidaat moet ter plekke zijn ID-bewijs desinfecteren voordat hij dit aan de examinator geeft. De examinator stelt je de volgende vijf vragen over je gezondheid en bepaalt of het examen kan doorgaan:

 1. Heeft u de afgelopen 24 uur een van de volgende klachten gehad: hoesten, verkoudheid, koorts van 380C of meer, kortademigheid
 2. Heeft u momenteel een huisgenoot of familielid met koorts en / of kortademigheid?
 3. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is het de afgelopen 7 dagen (in een laboratorium) gediagnosticeerd?
 4. Heeft u een huisgenoot / familielid met het nieuwe coronavirus en heeft u de afgelopen 14 dagen contact met hem / haar gehad terwijl hij / zij nog klachten had?
 5. Bent u geïsoleerd omdat u rechtstreeks contact heeft gehad met iemand met corona?

De examinator moet de student vóór elke examen dezelfde vragen stellen. Als alle vragen met “nee” worden beantwoord, dan pas kan het examen starten. Voorafgaand aan het examen desinfecteert de examenkandidaat zijn deel van de auto (hendel portier, stuur, bedieningspanelen, sluiting veiligheidsgordel, folie) en de examinator het deel van de auto waar hij zit (dashboard, folie, deurhendel, sluiting veiligheidsgordel). Zorg voor een bak of zak in de auto waar de vuile doekjes in gedeponeerd kunnen worden.
De rij-instructeur mag tijdens het examen niet aanwezig zijn bij de gesprekken en mag ook niet meerijden.
Onderzocht wordt of het mogelijk is dat de rijinstructeur wél mee kan luisteren bij het eindgesprek door een telefoonverbinding tussen examenkandidaat en rijinstructeur. De rijinstructeur zet de telefoon op mute.
Bij voorkeur wacht de rijinstructeur buiten tijdens het examen. Binnen geldt de regel van 1,5 meter afstand. Kan dit niet geborgd worden, dan mag men het pand niet in. Er staat bij veel locaties een toezichthouder bij de deur, soms is er ook een toezichthouder in het pand aanwezig. Het uitslagformulier wordt alleen door de examinator getekend in bijzijn van de kandidaat. Hierdoor hoeft de tablet van de examinator niet door de examenkandidaat aangeraakt te worden. Er staan schermen op de tafels tussen examinator en examenkandidaat. Er zijn looproutes aangebracht. Bij deelname aan theorie-examens desinfecteert de examenkandidaat voor gebruik het touchscreen van de aanmeldzuil. Dit protocol wordt bijgewerkt als er nieuwe richtlijnen zijn. Kijk voor actuele informatie over het COVID19-virus en maatregelen op www.rivm.nl.
We hebben geprobeerd dit protocol zo goed mogelijk te maken voor onze studenten. Er kunnen aan de inhoud echter geen rechten worden ontleend.

Blijf verstandig, wees voorzichtig en blijf gezond.

Met vriendelijke groet Born2drive Rijopleidingen Den Haag.

Protocol Versie Mei 2020
Veilig blijven lessen in tijden van COVID19 voor de Rijschoolbranche. Dit protocol wordt bijgewerkt zodra er nieuwe richtlijnen zijn.
X